Teknologi og produksjon


I 2008 fikk UAB „Econdo Production“ til sin investeringsprosjekt „Etablering av moderne teknologiske produksjonslinje for prefabrikerte hus med støtte av Det europeiske fondet for regionalutvikling“ finansiering på 1 825 378 LTL etter Litauens 2007-2013 strategi for bruk av EU struktur-støtte, handlingsprogram for økonomisk utvikling handlingsprogram, 2. prioritet „Øking av virksomhets produktivitet og forbedring av miljøet for virksomhet“, midler „LYDERIS LT“.

 

 

I 2010 mottok firmaet et teknisk godkjenningssertifikat av SINTEF som sikrer at firmaets produksjonsprosess overholder de strenge kravene til SINTEF i henhold til materialforbruk og kvalitetforsikring av produksjon.

Firmaet benytter seg av moderne teknologi under produksjonsprosessen, noe som gjør at vi effektivt kan tilpasse produktene til unike ordre og design uten tilleggskostnader.

Produksjonsprosessen hos Econdo Production deles opp i fire stadier: forberedelse av råmaterialer ved bruk av Hundegger K2i-maskiner, montering, pakking og levering. 

 

Forberedelse av råmaterialer

Firmaet bruker råmaterialer fra skandinaviske og litauiske leverandører. Treet firmaet bruker, overholder alle styrke- og tetthetsstandarder for klasse C16 og C24, som spesifiseres i designforholdene.

Råmaterialene Econdo Production bruker, overholder i tillegg kravene til ECO og SINTEF.

Råmaterialene behandles med Hundegger K2i-maskiner som forbereder treet til elementproduksjon etter kundens behov med designets nøyaktige dimensjoner. 

 

 

Montering

Det behandlede trevirket monteres i elementets ramme i henhold til designets nøyaktige tegninger; så fylles rammen med isoleringsmaterialer etter designets spesifikasjoner. Fasaden monteres til slutt. Du kan finne mer informasjon om dette i produktavdelingen.

Econdo Productions produksjonsfasiliteter produserer mellom 1,700 og 2,100 kv. m. forskjellige elementer. 

 

 

Pakking

De produserte elementene pakkes forsiktig. De pakkede elementene holder på sin kvalitet under transport og lagring, og de beskyttes mot varierende værforhold. 

 

 

Levering

Elementene Econdo Production produserer er generelt av store dimensjoner (13.5 m lange og 2.9 m høye) og krever transportforhold som er særdeles sikre. For å gjøre det lettere for deg, samarbeider firmaet med flere logistikkselskap som tilbyr pålitelig transport av kundenes bestillinger.